De taxatie

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een woning door een taxateur. De taxateur moet onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon zijn. Met een certificaat van DNV (als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie) kan men worden ingeschreven in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs(NRVT).

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van vakbekwaamheid en zodoende opgenomen te worden in een der registers, dient men aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Dit wordt getoetst middels examens, ook wordt gekeken naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid en natuurlijk dient men zich te houden aan de gedragscode van het register en/of de branchevereniging.

Tegenwoordig is inschrijving in een der registers om voor Nationale Hypotheek Garantie te mogen taxeren niet meer voldoende. Men moet tevens verplicht aangesloten zijn bij een branchevereniging en taxaties moeten verlopen via een taxatieinstituut zoals bijvoorbeeld het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).